Акти Владе донети поводом остваривања надлежности Србије као следбеника државне заједнице СЦГ