Саветник у Министарству рада и социјалне политике Владе Републике Србије Живослав Марковић изјавио је данас да је Управа за безбедност и здравље на раду израдила Предлог уредбе за привремена или покретна градилишта, који предвиђа увођење координатора у фази припреме и реализације пројекта.