Министарство финансија Владе Републике Србије саопштило је, поводом дилема које су се појавиле у делу јавности у вези са роком за подношење пореске пријаве пореза на додату вредност (ПППДВ), да се та пријава подноси на начин и у року прописаном Законом о порезу на додату вредност.