Министрима за заштиту животне средине окупљеним на Шестој министарској конференцији „Животна средина за Европу“ биће упућен на разматрање и усвајање текст предлога Београдске иницијативе.