Представници Пословног савета Србије и Црне Горе и Савезне Републике Немачке данас су одржали међуседницу и консултације у циљу представљања досадашњих активности у оквиру сваке радне групе, презентације квалификованих пројеката за реализацију и промоције Радне групе за пољопривреду.