Агенција за привредне регистре (АПР) Републике Србије обавештава све обвезнике ревизије редовног годишњег финансијског извештаја да у петак, 30. јуна, истиче законски рок за достављање документације прописане чланом 45 Закона о рачуноводству.