Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Републике Србије Горан Весић изјавио је данас да ће конверзија уз накнаду права коришћења у право својине над грађевинским земљиштем бити укинута изменама и допунама Закона о планирању и изградњи највероватније до априла или маја.