Агенција за привредне регистре Републике Србије данас је објавила публикације „Годишњи извештај о пословању привреде у 2021. години” и „Извештај о сто нај... привредних друштава у 2021. години”, које су сачињене на основу прелиминарне збирне обраде података из редовних годишњих финансијских извештаја за 2021. годину.