Министарка заштите животне средине у Влади Републике Србије Ирена Вујовић изјавила је данас да Србија поштује и афирмише циљеве Зелене агенде и Софијске декларације, а истовремено интензивно ради и на пројекту “ЕУ за Зелену агенду” како би се прилагодила измењеним климатским условима и ускладила са законима Уније.