На основу члана 20. Уредбе о продаји капитала и имовине јавним тендером («Службени гласник РС» бр.45/2001 и 59/2003), Агенција за приватизацију прогласила је јавни тендер за продају 70 одсто друштвеног капитала предузећа "Sever holding internacional" а.д. Суботица неуспелим.