Министарство привреде Владе Републике Србије саопштило је да је један од главних елемената конкурентне привреде јаснo и предвидљиво пословно окружење, а  у постизању овог циља, Светска банка је у партнерству са Европском комисијом покренула пројекат подршке Влади Србије у унапређењу селекције аспеката свог пословног окружења.