Министарство финансија Владе Републике Србије саопштило је да је више од 100.000 обвезника фискализације до данас пријавило податке о локацијама продајних објеката путем портала Пореске управе еПорези, што је први корак како би прешли на нови модел е-фискализације.