Влада Републике Србије саопштила је данас да светски препознати стручњаци из области информационо-комуникационих технологија из научног окружења и привреде чинe новооформљени Саветодавни одбор Истраживачко-развојног института за вештачку интелигенцију Србије.