Министарство финансија Владе Републике Србије упутило је позив правним лицима и предузетницима који се баве пружањем рачуноводствених услуга, а још нису ускладили пословање са Законом о рачуноводству, да благовремено поднесу захтев за добијање дозволе за пружање рачуноводствених услуга и упишу се у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга.