Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије упутило је данас установама социјалне заштите за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја Препоруку о начину поступања приликом излазака корисника без ноћења или са ноћењем, приликом посете породици.