Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) објавила је Годишњи извештај о пословању економских целина у привреди у 2019. години, сачињен на основу података из консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2019. и 2018. годину.