У циљу спровођења епидемиолошких мера за сузбијање заразне болести COVID-19, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Лучка капетанија Београд, издало је Саопштење бродарству којим се уређује начин примене епидемиолошких мера у односу на пловила и сплавове на води.