Агенција за привредне регистре Републике Србије обавестила је прaвнa лицa, oднoснo прeдузeтнике који примењују Закон о рачуноводству, а још нису доставили своје редовне годишње финансијске извештаје са одговарајућом документацијом за 2019. годину, да рок за то истиче у уторак, 4. августа.