Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије донело је План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у циљу заштите безбедности и здравља на раду запослених и других лица која се затекну у радној околини.