Министарство заштите животне средине Владе Републике Србије саопштило је поводом пожара, који је избио јуче на комплексу фирме ,,EKOLUX RECYCLING SEE“ д.о.о, Ђуре Ђаковића бб, у Пожаревцу, да је локални инспектор заштите животне средине пре избијања пожара боравио у редовном инспекцијском надзору овог оператера, где је утврдио одређене неправилности, које је оператер био дужан да отклони.