Министарство финансија саопштило је да је на данашњој седници Владе Републике Србије усвојен регулаторни оквир којим се, због отежаних економских услова проузрокованих пандемијом CОVID-19, пружа додатна подршка привредним субјектима чија је претежна шифра делатности из области туризма, угоститељства и путничког саобраћаја.