Влада Републике Србије дала је сагласност да се у радни однос на неодређено време прими 455 неговатељица и 127 здравствених радника у установама социјалне заштите за смештај корисника, који су током ванредног стања били ангажовани по основу уговора о привременим и повременим пословима у овим установама.