Народна скупштина Републике Србије потврдила је вечерас Одлуку о увођењу ванредног стања и Закон о потврђивању уредби које је Влада, уз супотпис председника Републике, донела за време ванредног стања.