Влада Републике Србије упутила је Народној скупштини на потврђивање Одлуку о проглашењу ванредног стања, као и све уредбе са законском снагом које је доносила уз супотпис председника Републике Србије и председнице Владе.