Министарствo културе и информисања упутило је данас Влади Републике Србије предлог конкретних мера за привремено превазилажење ефеката које криза настала у условима пандемијe COVID-19 има на материјални положај самосталних уметника, а узимајући у обзир и решења која су с тим у вези друге земље примениле.