Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије саопштило је данас да је промена календара образовно-васпитног рада за основне и средње школе за школску 2019/2020. годину резултат стручне процене и заснива се на законским овлашћењима ресорног министра ( члан 28. став 5 ЗОСОВ).