Поводом 22. марта, Светског дана вода, Министарстве заштите животне средине указало је на то да је вода наш најважнији ресурс и да је неопходно подићи глобалну свест о важности њене заштите.