Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије саопштило је да је оцењивање ученика регулисано Законом о основама система образовања и васпитања и правилницима који прописују две врсте оцењивања: сумативно и формативно.