Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) саопштила је данас да на основу закључка Владе Републике Србије обуставља рад са странкама путем непосредног контакта, односно на шалтерима Агенције, до дана престанка ванредног стања или доношења другог акта Владе.