Влада Републике Србије донела је на данашњој ванредној седници Одлуку о измени и допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу.