Влада Републике Србије саопштила је данас да се јавним окупљањем више од 100 људи у затвореном простору сматра окупљање у објекту, стационарном или привременом, и сваком другом објекту и просторији са потпуним кровним покривачем у којем се, без обзира на повод и разлоге, може окупити више од 100 људи, и у који се може ући или из њега изаћи само на за то одређеном месту.