Тендерска комисија за приватизацију 100 одсто друштвеног капитала предузећа Пословни систем "Ливница Кикинда" а.д. са п.о које је у процесу реструктурирања, условно је на јучерашњој седници прихватила једину пристиглу понуду предузећа ''Цимос д.д. Автомобилска индустрија'' из Словеније. Комисија је, на предлог Агенције за приватизацију, донела одлуку да са јединим понуђачем започну преговори о закључењу и потписивању уговора, али под условом да се усвоји програм реструктурирања "Ливнице Кикинда".