Државни секретар Министарства привреде Владе Републике Србије Драган Стевановић изајвио је данас да су јавним предузећима у Србији непходни корпоративно управљање и дигитализација надзора над финансијама, како би грађани и привреда били сигурни у то да од тих предузећа добијају квалитетну услугу и да се њихов новац користи за јавно добро.