Државни секретар Министарства привреде Владе Републике Србије Бранимир Стојановић изјавио је данас да је главни циљ државе унапређење конкурентности и модернизација производње малих и средњих предузећа (МСП), а значајна подршка том циљу остварује се кроз партнерство са ЕУ.