У Влади Републике Србије данас су представљена четири интердисциплинарна студијска програма под јединственим називом Мастер 4.0, настала кроз блиску сарадњу универзитета и привреде, у циљу повезивања савремених ИТ знања са пословним вештинама потребним за развој дигиталних производа и услуга.