Помоћник министра привреде Драган Угрчић представио је данас активности које се у оквиру Владе Србије спроводе на припреми Стратегије индустријске политике Србије за период од 2020. до 2030. године.