Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Фонд за иновациону делатност, Делегација ЕУ у Србији и Светска банка обележили су данас завршетак „Пројекта подршке истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији“, који је финансиран са 2,5 милиона евра из претприступних фондова ЕУ (ИПА) за 2013. годину, а реализован у сарадњи са Светском банком.