Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре саопштило је да је на састанку Радне групе Владе Србије за анализу и давање предлога у вези за применом прописа у области такси превоза разматрано праћење спровођења Закона о превозу путника у друмском саобраћају, уз доношење мера за спречавање сиве економије у области превоза путника у друмском саобраћају.