Агенција за привредне регистре саопштила је да је од 150.000 обвезника Централној евиденцији стварних власника приступило 145.500 регистрованих субјеката, док је цео поступак евидентирања завршило 116.600 привредних друштава, задужбина, фондација, удружења и приватних установа.