Министарство привреде Владе Републике Србије саопштило је, поводом најава о трговини акцијама Ц маркета, да ће инсистирати на обезбеђењу процеса трговине акцијама Ц маркета на законом предвиђеној процедури и институционалном начину трговине хартијама од вредности.