Једна од новина за упис у средње школе за школску 2004/05. годину биће то што ће квалификациони испит положити сваки кандидат уколико је освојио најмање по један бод из српског, односно матерњег језика, и математике. Приоритет при распоређивању кандидата по образовним профилима имаће они ученици који су освојили по најмање пет бодова из оба предмета, па тек онда кандидати који су освојили најмање по један бод.