Пореска управа Републике Србије саопштила је да је рок за подношење појединачне пореске пријаве, која се подноси за приходе исплаћене физичким лицима у 2004. години, 31. јануар.