Пореска управа Републике Србије обавештава све акционаре "Књаз Милоша" а.д. који су продали своје акције да су дужни да у року од 10 дана од продаје акција поднесу пореску пријаву за порез на имовину (порез на пренос апсолутних права).