Потпредседник Владе и министар економије и регионалног развоја Млађан Динкић изјавио је данас да ће у Рударско-топионичарском басену (РТБ) Бор реконструкцијом погона флотације бакра и изградњом нове фабрике сумпорне киселине бити повећана ефикасност експлоатације бакарне руде.