На 112. јавној аукцији која је данас одржана у организацији Агенције за приватизацију продато је седам друштвених предузећа за укупну суму од 169,836 милиона динара.