Пореска управа Републике Србије саопштила је да је данас почео са радом Инфо-центар Пореске управе за порез на додату вредност, чији је циљ да грађанима и пореским обвезницима у сваком тренутку обезбеди информације о порезу на додату вредност и његовој примени.