Панчево, 1. септембар 2004. године- Потпредседник Владе Републике Србије Мирољуб Лабус изјавио је данас да су договорене мере за решење проблема загађења и да је дугорочно решење у побољшању застареле технологије и модернизацији предузећа "ХИП Петрохемија", НИС ”Рафинерија нафте" и "ХИП Азотара Панчево".