Министар правде у Влади Републике Србије Снежана Маловић поднела је данас Врховном суду Србије иницијативу за разрешење троје судија тог суда – Драгише Ђорђевића, Соње Манојловић и Миодрага Вићентијевића, због несавесног и нестручног вршења судијске дужности.