24. седница Владе Републике Србије, 9. октобар 2008. године