16. седница Владе Републике Србије, 18. септембар 2008. године